Terms and conditions

Terms and conditions ( ข้อบังคับและเงื่อนไข ) ผู้ให้บริการเว็บพนันออนไลน์ ufabettinm3 เว็บอันดับหนึ่งในการเดิมพันออนไลน์ ได้มีการกำหนดเงื่อนไขและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านจะต้องศึกษาและยอมรับ ก่อนที่จะเข้าใช้บริการ เพื่อความเป็นมาตรฐานในการเข้าใช้บริการ และเพื่อให้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทางผู้ให้บริการได้มีการกำหนดเงื่อนไข และข้อบังคับต่าง ๆ ในการเข้าใช้บริการไว้ดังต่อไปนี้

Terms and conditions (ข้อบังคับและเงื่อนไข)

Terms and conditions ข้อบังคับในการเข้าใช้บริการ

  1. ผู้เข้าใช้บริการกับ ufabettinm3 จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป โดยข้อมูลที่ใช้ในการสมัครสมาชิก จะต้องเป็นข้อมูลจริงทั้งหมด ห้ามมีการปลอมแปลงข้อมูล หากทางผู้ให้บริการตรวจพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ จะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  2. ข้อมูลส่วนตัวในการสมัครสมาชิก ทางผู้ให้บริการมีมาตรการในการรักษา และจัดเก็บข้อมูลให้เป็นความลับทั้งหมด โดยจะไม่มีการเผยแพร่ออกมาไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ยกเว้นได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
  3. การเข้าใช้บริการกับ ufabettinm3 ทางผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎ และข้อบังคับต่าง ๆ ของทางผู้ให้บริการอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการวางเดิมพัน การลงเงินเดิมพัน หรือการฝากถอนเงิน โดยไม่มีการยกเว้นเรื่องใดทั้งสิ้น
  4. หากเกิดปัญหาหรือความเสียหายในการเข้าใช้บริการ ที่เกิดจากการละเมิดกฎข้อบังคับ หรือการฝ่าฝืนระเบียบต่าง ๆ ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยทางผู้ให้บริการจะยกเลิกการเป็นสมาชิก และดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  5. ทางผู้ให้บริการสามารถปรับเปลี่ยน และแก้ไขข้อบังคับต่าง ๆ ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. ทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิด ที่ปรากฏอยู่บน ufabettinm3 ไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือข้อมูล ล้วนเป็นทรัพย์สินของทางผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลงข้อมูล หรือคัดลอกเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะทำการดำเนินคดีตามกฎหมายทันที
  7. หากมีข้อสงสัยในการเข้าใช้บริการ สามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabettinm3
  8. หากมีการละเมิดข้อตกลงในการเข้าใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็ตาม ทางผู้ให้บริการจะดำเนินคดีตามกฎหมาย และยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที
  9. การเข้าใช้บริการกับ ufabettinm3 ถือว่าเป็นการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมด

 

สมัครสมาชิก